Rekrutacja


Rekrutację uzupełniającą do klas I-VIII prowadzimy cały rok!Przebieg rekrutacji dla kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2023/2024

Informacje ogólne:

  1. Proces rekrutacji rozpoczyna się w chwili akceptacji regulaminu rekrutacji, podpisania oświadczeń rekrutacyjnych oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej.
  2. Regulamin rekrutacji dyrektor przesyła rodzicowi na jego prośbę (drogą mailową) lub rodzic otrzymuje go podczas spotkania z dyrektorem.
  3. Zapisy na spotkania rekrutacyjne grupowe, spotkania z dyrektorem i pedagogiem odbywają się po dostarczeniu wymaganych dokumentów, podpisaniu regulaminu rekrutacji i oświadczeń rekrutacyjnych.
  4. Dokumenty mogą być dostarczone dyrektorowi podczas spotkania indywidualnego, w sekretariacie szkoły po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie lub przesłane skanem na adres rekrutacja@szkola-vinci.pl.
  5. Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się gotówką w sekretariacie szkoły przed warsztatami rekrutacyjnymi.
  6. Kontakt do dyrektora szkoły: rekrutacja@szkola-vinci.pl, 607 44 42 40.

Terminy rekrutacyjne:

  1. Spotkania informacyjne indywidualne z dyrektorem szkoły po umówieniu się na spotkanie.
  2. Warsztaty rekrutacyjne grupowe dla kandydatów do kl. I w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się we wtorek 21 marca 2023 r. 17:00 - 18:00 Obowiązują zapisy.