dla uczniów

Przestrzeń

Szkoła mieści się w przestronnym budynku w cichym zakątku oddalonym od głównej drogi wśród wierzb, dębów i starych jabłoni. W ogrodzie szkolnym jest altana, boisko, plac zabaw, a przede wszystkim dużo miejsca do biegania. Nasi uczniowie, szczególnie młodsi, nie lubią szybko wracać do domu.

Szkoła jest barwna i jasna. Ściany ozdabiają prace plastyczne, z sufitu zwisają fikuśne ozdoby, a na kolorowych kanapach,  pufach i fotelach siedzą nasi uczniowie. W budynku mieszą się sala fizyczno-chemiczna, sala plastyczna, sala humanistyczna, sala komputerowa wyposażona w sprzęt programu „Laboratoria przyszłości”, sala gimnastyczna, kuchnia, stołówka, świetlica, gabinety i biblioteka, której dość już pokaźny księgozbiór regularnie uzupełniamy pozycjami wartymi przeczytania.

Klasy szkolne posiadają ławki, lecz wiele zajęć odbywa się poza nimi na dywanie, w ogrodzie szkolnym i w lesie. Ławki są przestawiane i ustawiane pojedynczo, podwójnie, poczwórnie lub w podkowę. Stwarzamy przestrzeń, by uczniowie mogli samodzielnie odkrywać świat, badać i eksperymentować.

Przestrzeń to nie tylko budynek i ogród, lecz przede wszystkim ludzie, którzy ją wypełniają. W naszej szkole najpierw budujemy, a potem dbamy o relacje koleżeńskie, przyjacielskie, relacje dzieci z dziećmi, dzieci z dorosłymi, relacje dorosłych z dorosłymi.

Nauka i zabawa

Gdzie kończy się nauka, a gdzie zaczyna zabawa? Czy łatwo znaleźć tę granicę? U nas nie. Uważamy, że kluczem do świata wiedzy jest zabawa. Zajęcia w naszej szkole są pełne radości i kreatywności. Pracujemy w sposób ciekawy i innowacyjny.

Uczenie jest niekończącą się podróżą.

Dążymy do wszechstronnego wykształcenia uczniów, jednak z intencją, aby każdy z nich próbował odnaleźć dziedzinę lub dziedziny, które są mu szczególnie bliskie. Bazujemy na mocnych stronach uczniów i ich indywidualnych predyspozycjach. Uczymy krytycznego myślenia, poddawania w wątpliwość, stawiania pytań i odwagi w poszukiwaniu odpowiedzi. Uczymy ciekawości świata, a zwłaszcza procesów, jakie w nim zachodzą. Dajemy przestrzeń do rozmów o sprawach ważnych i mniej ważnych. Uczymy współpracy, planowania i samodzielności. Wykorzystujemy metodę projektów, pracujemy w grupach. Uczestniczymy w ogólnopolskich i europejskich projektach e-Twinning, gdzie dzielimy się doświadczeniem z innymi szkołami.

Znajomość języków obcych odgrywa ogromną rolę we współczesnym świecie, dlatego pragniemy, aby nasi uczniowie wytworzyli takie kompetencje językowe i komunikacyjne, które pozwolą im na swobodne porozumiewanie się. Rozwijamy  wrażliwość międzykulturową i poszerzamy wiedzę o innych krajach, umożliwiamy poznawanie innych kultur i zwyczajów, dostęp do większej ilości materiałów, poznawanie literatury w oryginalnej wersji językowej.

Istotnym elementem naszej pracy jest kształcenie przez sztukę. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju plastycznego dzieci, zarówno pod kątem kreacji jak i teorii. Na lekcjach uczniowie wykonują prace plastyczne rozmaitymi technikami, korzystając z różnorodnych narzędzi plastycznych. Na lekcjach muzyki grają na instrumentach, śpiewają, tańczą rozwijając swój słuch muzyczny.

Stwarzamy możliwość udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb młodych ludzi: kołach zainteresowań, akcjach charytatywnych, warsztatach, wyjściach poza szkołę. Zachęcamy do udziału w konkursach i olimpiadach.

Dla nas rozwój intelektualny jest równie ważny jak rozwój społeczny i emocjonalny. Członkowie samorządu szkolnego i wolontariusze mają zawsze ręce pełne roboty. Regularnie włączamy się w akcje charytatywne na rzecz dzieci i dorosłych, ochrony zabytków, wspieramy schroniska dla zwierząt. A wszystko to i o wiele więcej opisują nasi szkolni dziennikarze. Uczymy się żyjąc i doświadczając.

Innowacje

Innowacje pedagogiczne to każde nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości szkoły. W naszej szkole każdego roku wprowadzamy innowacje, które mogą trwać jeden rok lub dłużej. Są to między innymi:

Myśląca klasa

Metodami „Myślącej klasy” pracujemy na lekcjach matematyki. Opracował je zespół pod kierunkiem kanadyjskiego eksperta edukacji matematyki prof. Petera Liljedahla.

Na czym polegają te metody? Wprowadzamy drobne zmiany w sposobie prowadzenia lekcji, które mają pobudzać aktywność i kreatywność uczniów. Chodzi o to, aby uczniom w klasie chciało się myśleć.

Jakie to zmiany? Rozpoczynanie lekcji (zwykle, ale nie zawsze) od zadań problemowych czyli takich, które wymagają realnego myślenia, a nie stosowania znanych wzorów czy schematów. Uczniowie pracują w grupach i często zmienia się ich skład. Grupy pracują, piszą i ścierają na pionowych zmazywalnych tablicach. Nauczyciel odpowiada na tzw. pytania „podtrzymujące myślenie”.

Matematyka z grą Rumikub

Na lekcjach matematyki w klasach młodszych i podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijamy umiejętności matematyczne takie jak strategie myślenia, operacje matematyczne, zastosowanie liczb, rozpoznawanie sekwencji liczb. A wszystko to za pomocą gier Rumikub.

Innowacja historyczna

Celem innowacji jest zdobywanie praktycznej wiedzy, która pozwoli uczniom lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. To kontynuacja przygody „Święta Księga Dziejów, czyli decydujące starcie o losy Ziemian”. Główne zasady są następujące: uczniowie ratują naszą cywilizację odkrywając prawidłowy bieg naszych dziejów, odkrywają błędy fałszywej „Księgi Dziejów” i dzięki zdobytym umiejętnościom naprawiają je. Robią to tworząc grupy badawcze, które najpierw poznają epokę, w której się znalazły, co pozwala im na wykrycie fałszywych informacji wprowadzonych do „Księgi Dziejów”. Podczas lekcji uczniowie wcielają się w role prezenterów tematu, znawców czasoprzestrzeni, ekspertów czasowydarzeń, skutecznych badaczy źródeł wiedzy i koneserów sztuki.

Innowacja realizowana na kole odkrywców

Innowacja opiera się na poznaniu znanych naukowców oraz wykonaniu eksperymentów. Nauka kryje w sobie wiele sekretów, które dzieci bardzo chętnie odkrywają, jeżeli zostaną do tego odpowiednio zachęcone i zmotywowane. Aby nauka stała się przyjemnością, a nie tylko koniecznością należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzieci, zaspokoić ich ciekawość świata i w prosty, lecz interesujący sposób przekazać im wiedzę na tematy najbardziej je nurtujące.

Głównym założeniem programu innowacji jest rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem poprzez wykorzystanie dziecięcej otwartości i ciekawości w zastosowaniu eksperymentów i doświadczeń. Program ma za zadanie rozbudzić i rozwinąć w uczniach zainteresowanie badawcze poznawanych rzeczy. Projekt ma sprzyjać rozwijaniu kreatywności u uczniów oraz samodzielnego myślenia, zadawania pytań oraz rozwijania umiejętności szukania informacji. Niezbędne w tym zakresie jest wykorzystanie tradycyjnych źródeł wiedzy oraz programów komputerowych czy multimedialnych.

Mistrzowie kodowania

Głównym celem innowacji jest rozwijanie u dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych kompetencji kluczowych w sposób najbardziej im przyjazny, czyli w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie, a także rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, nauka szukania rozwiązań, wyciągania wniosków, kreatywnego myślenia w działaniu, rozwijanie pomysłowości oraz stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat.

Na początku uczniowie, poprzez gry takie jak sudoku, labirynty, memory, rozwijają umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych oraz współpracy w zespole, aby następnie kodować na macie edukacyjnej, czyli programować bez komputera używając różnych przyborów takich jak obrazki, cyfry, liczmany, kolorowe kubeczki. Działania te wspomagają mowę, rozwój intelektualny, edukację matematyczną, naukę pisania i czytania, koncentrację uwagi, doskonalenie orientacji przestrzennej, myślenie abstrakcyjne i logiczne. W trzecim etapie wykorzystuje się technologię komputerową i roboty GeniBot.

Ocenianie

W naszej szkole stosujemy elementy oceniania kształtującego. Ocenianie kształtujące jest koncepcją prowadzenia i ciągłego doskonalenia procesów uczenia się i nauczania w szkole zmierzającą do tego, by ich wynikiem były wartościowe, szkolne doświadczenia uczennic i uczniów. Dzieci  stają się samodzielne i odpowiedzialne, nie boją się jasno komunikować swoich potrzeb i wątpliwości oraz rozwijają ważną dla ich przyszłości kompetencję, czyli uczenie się.  Ocenianie kształtujące składa się z takich elementów jak: cel, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, ocena koleżeńska, samocena. Czym w ocenianiu kształtującym jest ocena? Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę.

W klasach młodszych nie stawiamy ocen cyfrowych. Przekazujemy uczniom rzetelną informację zwrotną o postępach w nauce, informujemy, z czym radzą sobie dobrze, a nad czym powinni popracować.  Nie zadajemy prac domowych, szanując czas przeznaczony na odpoczynek i rozwijanie swoich pasji. W klasach starszych oceniamy sumująco.

Mundurki

Od stuleci mundurki były i są obecne w szkołach. To raczej przywilej niż obowiązek. Uczniom mundurki pomagają w procesie identyfikacji i integracji ze swoją szkołą, dają poczucie wyjątkowości i przynależności. Dla rodziców to oszczędność czasu i pieniędzy oraz ograniczenie problemu „W co się ubrać?”. Noszenie mundurków w szkole nie stwarza niepotrzebnych sytuacji rywalizacji i budowania własnej wartości na podstawie tego, w co się jest ubranym. Nie mają znaczenia moda i marki ubrań. Noszenie mundurków to także bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły, boisku czy wycieczce szkolnej.

Strój w naszej szkole dzieli się na strój galowy i strój codzienny.

W skład stroju galowego wchodzą:

dla dziewcząt – spódniczka w kratkę, biała bluzka z logo szkoły, marynarka granatowa z logo szkoły, krawatka, białe rajstopy lub podkolanówki.
dla chłopców – spodnie granatowe długie, biała koszula z logo szkoły, marynarka granatowa z logo szkoły, czarne lub granatowe skarpetki.

W skład stroju codziennego wchodzą:

dla dziewcząt – polo krótki lub długi rękaw w kolorze granatowym lub czerwonym z logo szkoły, spódniczka granatowa, spodnie granatowe, granatowy sweter lub bluza szara z logo szkoły.
dla chłopców – polo krótki lub długi rękaw w kolorze granatowym lub czerwonym z logo, spodnie granatowe, sweter lub bluza szara z logo szkoły.

Konkurs „Odkryj lektury … NA NOWO”

Od 2019 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci w Książenicach organizuje Wojewódzki Konkurs Polonistyczno-Artystyczny pt.: „Odkryj lektury…NA NOWO”.

Adresatami są uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu województwa mazowieckiego. Pragniemy zachęcić wszystkich do obcowania z literaturą. Zależy nam, aby młodzież rozwijała swoje uzdolnienia i zainteresowania poprzez tworzenie własnych projektów.

Zadanie konkursowe jest bardzo ciekawe i kreatywne …. polega na wybraniu utworu lub jego fragmentu z kanonu lektur obowiązkowych lub nieobowiązkowych dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i przedstawieniu go w oparciu o dowolny środek ekspresji. Może to być obraz, rzeźba, komiks, plakat, kolaż, taniec, film, scena dramowa, piosenka, teledysk, muzyka, gra planszowa, wybrana forma literacka. Ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Nasz konkurs z roku na rok zyskuje na popularności. Kolejna edycja już niebawem. Zachęcamy do przeglądania naszej strony internetowej oraz strony Facebook i zapraszamy do uczestnictwa.