Zajęcia Informatyczne

W naszej szkole informatyka to bardzo ważny przedmiot! Bez znajomości technik cyfrowych ciężko funkcjonować we współczesnym świecie.

W naszej szkole już od klasy I uczniowie mają po dwie godziny zajęć informatycznych w tygodniu.

Szkoła posiada salę informatyczną z dziesięcioma stanowiskami dla uczniów z dostępem do Internetu i z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów, stanowiskiem nauczyciela i projektorem. Komputery wykorzystywane są jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania. Każdy uczeń posiada do dyspozycji osobny zestaw komputerowy, każdy prowadzi zeszyt elektroniczny. Zarówno sprawdziany wiadomości jak i zadania, ćwiczenia, prace domowe są realizowane w formie elektronicznej.

Pracownia komputerowa wyposażona jest w zestawy komputerów osobistych typu IBM PC z systemem operacyjnym Windows 7, dodatkowo wyposażonych w oprogramowanie:

  • Microsoft Office / Microsoft Word, Excel, Power point , Publisher , Outlook / .
  • Logomocja – Imagine
  • Scratch
  • Movie Maker
  • Inkscape
  • Photofiltre
  • Picasa.

Zajęcia komputerowe w klasach I-III

Zajęcia komputerowe prowadzone są jako zajęcia z komputerami w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Komputery w klasach I-III są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają naukę o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania.
Dodatkowo poza programem nauczania uczniowie uczą się kodowania, czyli tworzenia własnych procedur, skryptów i animacji obiektów, co dla niektórych staje się wręcz pasją.

Wybrane prace uczniów klas I-III

Zajęcia komputerowe w klasach IV-VI

Zajęcia komputerowe są wprowadzeniem do przedmiotu informatyka w gimnazjum. Program nauczania realizowany jest w rozszerzonym wymiarze godzinowym. Uczniowie poznają dokładnie pakiet MS Office: tworzą tabelki formatują i wypełniają danymi oraz grafiką w Wordzie, poznają arkusz kalkulacyjny Excel, uczą się szybkiego liczenia, formatują komórki i tabele, graficzne prezentacje danych, tworzą prezentacje oraz pokazy slajdów o wybranej tematyce w programie MS PowerPoint, pracują z mapą elektroniczną Google Maps, Google Earth, tworzą wizytówki, zaproszenia, dyplomy wykorzystując także program MS Publisher. Uczniwe uczą się także tworzenia własnych gier z elementami animacji w programach takich jak Scratch i Logomocja-Imagine.

Wybrane prace uczniów klas IV-VI

Przykład gry tworzonej przez uczniów w programie Scratch - „Kot w labiryncie”. Przykład wizytówki multimedialnej tworzonej w programie Logomocja

Oprócz komputerów w klasach uczniowie mają do dyspozycji tablice interaktywne i projektory multimedialne.