Sztuki Piękne

Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.
Leonardo da Vinci


Obcowanie ze sztuką to ważny element harmonijnego rozwoju dziecka. Sztuka to podstawowy składnik kultury. To zespół świadomych działań, w wyniku których powstaje przedmiot estetyczny, czyli praca plastyczna: obraz, rysunek, kolaż, rzeźba lub budowla, film, utwór sceniczny, muzyczny lub literacki. Wychowanie przez sztukę służy poznawaniu rzeczywistości oraz moralnemu wychowaniu człowieka, polega na pobudzaniu i pielęgnowaniu twórczej aktywności dzieci, pozwala zrozumieć świat wartości społeczno-moralnych, dostarcza radości, wzmacnia wiarę w swoje umiejętności, uczy działania w grupie. Już małe dzieci lubią opowiadać, śpiewać, odgrywać role, rysować, malować i kleić. Znajdują w tym przyjemność i satysfakcję. Pomimo, że przede wszystkim naśladują dorosłych, to ujawnia się także w tym ich własna inwencja i pomysłowość.

W naszej szkole dzieci poznają sztukę na lekcjach plastyki, muzyki, kołach zainteresowań, podczas wyjazdów do teatrów, filharmonii, galerii i muzeów. Prace naszych uczniów prezentowane są w szkolnej GALERII, a utwory sceniczne przedstawiane podczas pokazów dla społeczności szkolnej, rodziców i gości. Organizujemy i bierzemy udział w konkursach.

Warsztaty oraz wizyty w Muzeum Narodowym są dla uczniów szansą na pogłębienie wiedzy o sztuce polskiej i światowej, zarówno w zakresie malarstwa jak i rzeźby. Nasi uczniowie mają możliwość osobistego kontaktu i zapoznania się z dziełami sztuki, między innymi dokładnemu przyjrzeniu się fakturze obrazów, kolorystyce, ale też sposobie prezentowania. W Muzeum Narodowym oglądamy między innymi obrazy olejne, rzeźby, obrazy rysowane pastelami oraz bardzo interesujące ekspozycje sztuki dawnej zgromadzone przez polskich archeologów.