Szkoła Podstawowa Młochów

Edukacja szkolna to proces, w ramach którego mieści się nie tylko przekazanie rzetelnej wiedzy, ale także aspekt wychowawczy. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci stara się łączyć oba aspekty w wysoko ocenianą przez rodziców całość. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu podejściu każdy z uczniów będzie świetnie wspominał pobyt w naszej placówce. Zachęcamy, by poznać nas lepiej, zwłaszcza że nasza szkoła podstawowa w rejonie Młochowa oraz w innych lokalizacjach na Mazowszu budzi sympatię. Nasza oferta dydaktyczna skupiona jest bowiem nie tylko na podstawowej edukacji najmłodszych. Celem, jaki wyznaczyła sobie szkoła podstawowa w okolicy Młochowa jest przede wszystkim przygotowanie dzieci do startu w dorosłe życie. Nie tylko posiadając niezbędną, wymaganą na dalszych etapach edukacji wiedzę, ale również z szeregiem umiejętności społecznych, ciekawością świata, pasją do odkrywania nowych zagadnień i rzeczy. Uważamy, że odpowiedni rozwój dziecka bez wsparcia jego zainteresowań skutkował będzie niesmakiem, znudzeniem i brakiem zainteresowania do dalszej edukacji. Dlatego też szkoła podstawowa dla dzieci z Młochowa im. Leonardo Da Vinci pracuje, aby wykształcić ciekawych świata i życia, otwartych, świadomych młodych ludzi, dla których każdy kolejny etap edukacji będzie wyzwaniem, jakiemu z pewnością podołają.

Program, który odpowiada współczesnym potrzebom

Warto korzystać z potencjału, jaki przygotowaliśmy z myślą o naszych uczniach. Składa się na niego szereg elementów. Oprócz programu nauki dbamy o kwestie związane z wychowaniem oraz przekazywaniem młodym osobom istotnych wartości. To pozwoli im w przyszłości funkcjonować w społeczeństwie jako odpowiedzialni i świadomi obywatele. Misję tę realizujemy w odniesieniu do dzieci z różnych miejscowości. Jak już nadmieniono, ta szkoła podstawowa w okręgu Młochowa również przyciąga uczniów.

Nauka z nami to dobra inwestycja w potomstwo

Ponieważ dysponujemy jednym z najlepszych zapleczy dydaktycznych w regionie, jesteśmy w stanie zapewnić każdemu dziecku dokładnie takie warunki, jakie zagwarantują odpowiednią bazę do rozwoju indywidualnych zainteresowań. Służy temu bardzo bogaty zakres kół tematycznych i szerzej rzecz ujmując zajęć pozalekcyjnych. Ich charakter jest odmienny i pozwala dobrać opcję właściwą z punktu widzenia preferencji konkretnego ucznia.

Nasza szkoła podstawowa w okolicach Młochowa budzi zaufanie

Mamy za sobą lata doświadczeń oraz kompetencje, jakich nie da się podważyć. Dzieci powierzane naszym pedagogom rozwijają się szybko i uzyskują świetne wyniki w nauce w szkole, jak też podczas wszelkiego rodzaju zewnętrznych konkursów oraz olimpiad. Efektem jest rosnący poziom zaufania rodziców, którzy chcą, by ich potomstwo wyrosło na solidnie wykształconych i ambitnych ludzi. Niepubliczna Szkoła im. Leonarda da Vinci pomoże zrealizować te marzenia.

Edukacja na najwyższym poziomie

Wychowanie połączone z edukacją ukierunkowaną na konkretne przedmioty powinny współgrać. Dokładamy wszelkich starań, aby tak się działo. Dlatego nasza szkoła podstawowa dla dzieci z Młochowa, ale też w innych miejscowościach na terenie Mazowsza, zyskuje uznanie. To możliwe, bo zawsze robimy wszystko, aby zapewnić optymalną jakość nauczania. Wpływ na to ma zespół składający się z doskonałych nauczycieli. Sprawiają, że placówka może spełniać oczekiwania rodziców oraz młodych ludzi. To właśnie ludzie tworzą szkołę, a nie budynki. Przykładamy szczególną uwagę do kompetencji naszej kadry pedagogicznej oraz jej ciągły rozwój. Nauczyciele w szkole podstawowej w okolicach Młochowa korzystają z najnowocześniejszych osiągnięć z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej. Zarówno w postaci zdobywanej cyklicznie nowej wiedzy, jak również dzięki bogatemu wyposażeniu każdej z sal pedagogicznych przekazują młodym ludziom wiedzę i zachęcają ich do rozwijania i wykorzystywania w pełni swojego potencjału. Szkoła podstawowa w okolicach Młochowa zapewni dzieciom edukację, na jaką zasługują.


Zapraszamy dzieci z miejscowości Młochów