Szkoła Podstawowa Józefina

Nauczanie jest misją, a nie usługą. Dlatego trzeba do niego podchodzić w sposób misyjny. Tak właśnie funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci, jaka swoją ofertę edukacyjną adresuje do szerokiego grona dzieci na Mazowszu. Wierzymy, że dzięki naszej wytężonej pracy jesteśmy w stanie włożyć istotny wkład w rozwój nowego pokolenia świadomych obywateli, dumnych Europejczyków, a także znakomitych fachowców w swoich dziedzinach. Ich kształcenie zaczyna się tak naprawdę już w dzieciństwie. To właśnie na tym etapie rozwoju decydują się losy przyszłych dorosłych. Wypracowanie rzetelnej bazy do dalszej edukacji, a także rozwój pasji i zainteresowań najmłodszych procentuje w ich dorosłym życiu. Rolą szkoły nie jest sztywny wykład, a wzbudzenie w dzieciach zainteresowania do poznawania świata, wykształcenia w nich umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków. Temu podporządkowana jest edukacja dzieci i tak działa szkoła podstawowa dla dzieci z Józefiny. Mając za patrona jednego z najbardziej światłych ludzi swoich czasów – Leonardo Da Vinci, staramy się zaszczepić w dzieciach otwartość i ciekawość świata. Szkoła podstawowa w okolicy Józefiny jest wyjątkową placówką edukacyjną, w której dzieci, poza zdobyciem podstawowej wiedzy zachęcane są do rozwoju swoich pasji, umiejętności i potencjału. Dzięki temu ich start w dorosłe życie będzie pasmem wielkich sukcesów.

Nasza szkoła podstawowa w rejonie Józefiny też jest popularna

Coraz częściej stajemy się obiektem rozmów prowadzonych pomiędzy rodzicami, albowiem nasza placówka jest znana w regionie. Uchodzi bowiem za jedną z najlepszych niepublicznych szkół podstawowych ze znakomitym programem oraz świetną kadrą. Składają się na nią starannie selekcjonowani pedagodzy, którzy mają potencjał do realizowania ambitnego planu wychowawczego. Niezbędne kwalifikacje naszej kadry są ciągle rozwijane, dzięki czemu wykorzystujemy najnowocześniejsze zdobycze naukowe z dziedziny edukacji w szkole podstawowej. Dzieciom z Józefiny oferujemy opiekę doświadczonych pedagogów, którzy z niezwykłą troską wpierają dzieci w ich drodze do zdobycia wiedzy. Dobrą podstawówkę tworzą przede wszystkim ludzie, a nasza kadra zalicza się do najlepszych.

Różne pola efektywnej nauki

Wszystkie dzieci, które przekroczą nasze progi mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony nauczycieli oraz indywidualne podejście, jakie w polskich placówkach oświatowych nie jest normą. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci stara się wyznaczyć nowe trendy, dzięki którym dzieci z mniejszych ośrodków będą mogły skutecznie rywalizować z uczniami z dużych metropolii. Nasza szkoła podstawowa dla dzieci z Józefiny może pochwalić się rosnącym zainteresowaniem.

Program i model wychowania, któremu ufają rodzice

Wszystkie dzieci, jakie trafiają pod naszą opiekę posiadają swobodny dostęp do bogatego zestawu zajęć pozalekcyjnych, mogą też uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach czy zapisywać się do kół zainteresowań. Robimy wszystko, by takie dziedziny jak sztuka, informatyka czy aktywność sportowa również zajmowały istotną pozycję w codzienności uczniów. Szkoła podstawowa w rejonie Józefiny kojarzy się z wysokim poziomem – tak samo jest w innych mazowieckich lokalizacjach.

Renomowana podstawówka w okolicach Józefiny

Rosnąca popularność, jaką zyskuje nasza placówka, to powód do dumy. Staramy się, aby prowadzona przez świetny zespół szkoła podstawowa w okręgu Józefiny także pozyskiwała uczniów. Ufają nam rodzice, którzy w naturalny sposób chcą dla pociech jak najlepszego otoczenia dla zdobywania wiedzy. Dajemy takie możliwości, na co wpływ mają między innymi świetni nauczyciele. Właśnie oni powodują, że ta szkoła podstawowa dla dzieci z Józefiny zdobywa rozgłos jako fachowa i gwarantująca dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Wynika to też z doskonałej infrastruktury. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców w nasze gościnne progi.


Zapraszamy dzieci z miejscowości Józefina