REKRUTACJA DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Serdecznie zapraszamy kandydatów do klasy I na warsztaty rekrutacyjne, które odbędą się we wtorek 23 marca w godz. 17.00-18.00.
Nasza szkoła to wyjątkowe miejsce, które stwarza przestrzeń do tego, aby każdy uczeń mógł być sobą oraz:
• odkrywał swoje mocne strony i wykorzystywał potencjał
• budował dobre relacje i uczył się współpracy
• rozwijał pasje
• odkrywał i eksperymentował
• samodzielnie myślał i rozwiązywał problemy
Dbamy o:
• wysoki poziom edukacji – w roku szkolnym 2019/2020 nasi ósmoklasiści osiągnęli najwyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty w powiecie grodziskim
• stawianie wyzwań i towarzyszenie uczniom w procesie nauki poprzez udział w projektach
• wysoki poziom języka angielskiego
• rozbudzanie pasji do czytania.
Konkursy i projekty:
• jesteśmy organizatorem wojewódzkiego konkursu „Odkryj lektury na nowo”
• osiągamy sukcesy w konkursach
• bierzemy udział w ogólnopolskich i europejskich projektach eTwinning – posiadamy prestiżową Krajową Odznakę Jakości w dziedzinie europejskiej współpracy szkół i wykorzystywanie nowatorskich technologii.
W klasach I-III pracujemy bez ocen i prac domowych.
Zapraszamy!
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 607444240 oraz adresem rekrutacja@szkola-vinci.pl
Obowiązują zapisy na zajęcia.