Napisz Do Nas

Administratorem danych osobowych jest organ prowadzący tj. KING-A; Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wesoły Autobus"; Niepubliczny Żłobek "Wesoły Minibus"; Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci; Kinga Muszyńska, ul. Mazowiecka 87a, 05-825 Książenice, NIP: 529 154 68 11, Regon: 141913412. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail: iod@pccbiodo.pl. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: RODO