Misja

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci

to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, która realizuje założenia zawarte w obowiązującym polskim prawie oświatowym.

Nasze priorytety to zapewnienie wychowankom wysokiego poziomu nauczania, kształtowanie pozytywnego systemu wartości, przygotowanie uczniów do intelektualnej samodzielności i kreatywności oraz życia w nowoczesnym i zmieniającym się świecie.

Naszą misję realizujemy przez:

  • szkolny program wychowawczy
  • wysoki poziom nauki
  • rozszerzony program nauki przedmiotów obowiązkowych
  • rozszerzony program nauki języków obcych
  • wysokie kwalifikacje i pasję nauczycieli
  • rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów
  • optymalne warunki nauki
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii
  • współpracę z instytucjami międzynarodowymi i lokalnymi