Klasy Iv-viii

Nasza Szkoła będzie realizować Polską Podstawę Programową drugiego etapu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wzbogaconą o:

  • zwiększoną ilość godzin języka polskiego i matematyki (po 6 godzin tygodniowo)
  • zwiększoną ilość zajęć informatycznych i codzienne wykorzystywanie technologii cyfrowej w szkole
  • dodatkowe godziny języka angielskiego - 7 godzin w tygodniu
  • zajęcia z języka francuskiego - 2 godziny w tygodniu
  • autorskie programy nauczania
  • pracę na projektach
  • współpracę ze szkołami z zagranicy
  • rozwijanie zdolności na warsztatach, kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych
  • organizowanie wycieczek edukacyjnych
  • udział w konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych