Klasy 1-3

Nasza Szkoła realizuje Polską Podstawę Programową Edukacji Wczesnoszkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej wzbogaconą o:

  • dodatkowe godziny języka angielskiego - 8 godzin tygodniowo
  • zajęcia z języka francuskiego - 2 godziny tygodniowo od kl. I
  • zwiększoną ilość zajęć informatycznych i codzienne wykorzystywanie technologii cyfrowej w szkole
  • autorskie programy nauczania
  • pracę na projektach
  • współpracę ze szkołami z zagranicy
  • rozwijanie zdolności na warsztatach, kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych
  • organizowanie wycieczek edukacyjnych i warsztatów
  • udział w konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych