Języki Obce

Globalizacja współczesnego świata i wielokulturowość Europy powodują, że nauka języków obcych dla współczesnych pokoleń jest koniecznością. Język obcy to przede wszystkim narzędzie do poznawania różnorodnych dziedzin nauki, sztuki i kultury. W naszej szkole kształtujemy umiejętności językowe, lecz także rozwijamy ciekawość i tolerancję w stosunku do innych kultur i narodowości.

Już od pierwszej klasy uczymy języka angielskiego i języka hiszpańskiego.

Język angielski

Angielski stal się językiem Europy, czynnikiem integrującym kontynent. Zadomowił się prawie we wszystkich dziedzinach międzynarodowego biznesu, finansów i technologii. Jest on niezbędny, jeśli chce się wykorzystać szansę, jaką oferuje zintegrowany europejski rynek pracy. W europejskim biznesie znajomość tego języka jest praktycznie nieodzowna.

Celem nauki języka angielskiego w naszej szkole jest kształcenie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci.

Część lekcji to praca z podręcznikiem i przygotowanie uczniów do konkursów i egzaminów, a część z nich to praca metodą immersji językowej podczas wspólnej lektury książek anglojęzycznych, gier, zabaw, scenek sytuacyjnych i realizowaniu wspólnych projektów.

Ważnym elementem nauki jest współpraca ze szkołami z zagranicy.

Podczas zajęć z języka angielskiego przygotowujemy uczniów do konkursów oraz egzaminów kompetencji językowych opracowanych przez University of Cambridge. Egzaminy te pozwalają w obiektywny sposób ocenić zdolności językowe dzieci zgodnie ze standardami Cambridge University, które obowiązują w ponad 60 krajach świata. Egzaminy YLE dają młodszym uczniom możliwość pierwszego, przyjaznego kontaktu z egzaminem językowym i  ułatwiają uczestnictwo w innych egzaminach językowych organizowanych w kolejnych latach edulacji takich jak Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE). Forma egzaminu YLE jest dla uczniów bardzo przyjazna, zachęcająca do pracy. Każde dziecko, które przystąpi do wszystkich trzech części egzaminu otrzymuje swój pierwszy certyfikat językowy i zdobywa tarcze, które prezentują osiągnięcia dziecka w każdej części. W naszej szkole młodsi uczniowie mogą przystępować do egzaminów YLE, a starsi do KET, PET a najlepsi do FCE.

Język hiszpański