Co Nas Wyróżnia

Indywidualne podejście do ucznia

 • wpajamy uczniom wiarę w siebie – KAŻDY UCZEŃ JEST ZDOLNY!
 • dążymy do tego, aby uczniowie osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości
 • dbamy, aby ocenianie ucznia służyło podejmowaniu przez niego dalszych wysiłków i wzmacniało potrzebę samodoskonalenia
 • dbamy o rodzinną atmosferę
 • pracujemy z uczniami zdolnymi i uczniami z trudnościami
 • pobudzamy kreatywność
 • aktywizujemy społecznie
 • dbamy o ścisłą współpracę z rodzicami
 • uczniowie są pod opieką psychologa

Nauczyciele z pasją

Nasza kadra:

 • jest dobrze wykształcona
 • stale się doskonali
 • jest twórcza
 • jest zaangażowana
 • jest otwarta na innowacje
 • zna i przestrzega prawa dziecka
 • współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów

Treści wykraczające poza podstawę programową MEN

 • więcej godzin edukacji wczesnoszkolnej
 • więcej godzin matematyki
 • więcej godzin języka polskiego
 • zwiększona ilość zajęć informatycznych i codzienne wykorzystywanie technologii cyfrowej w szkole
 • praca metodą projektów

Rozszerzony program nauki języków obcych

 • zwiększona ilość zajęć z języka angielskiego
 • język hiszpański

Nowoczesne technologie

 • klasy wyposażone w tablice interaktywne
 • codzienne wykorzystywanie technik cyfrowych w zdobywaniu wiedzy
 • stały dostęp uczniów do komputerów, projektorów, aparatów cyfrowych

Optymalne warunki nauki

 • nowoczesny budynek będący własnością Organu Prowadzącego
 • kameralna społeczność szkolna
 • kilkunastoosobowe klasy
 • wygodne, przestronne sale dydaktyczne
 • sala gimnastyczna (90 m2)
 • boisko szkolne i zaplecze sportowe na terenie szkoły
 • biblioteka
 • świetlica szkolna
 • piękny ogród i plac zabaw
 • własna kuchnia i jadalnia
 • pokój psychologa
 • całodobowy monitoring i system kamer
 • zabezpieczenie drzwi uniemożliwiające samodzielne wyjście ze szkoły uczniom bez zgody opiekunów

Zajęcia wspierające indywidualny rozwój dzieci

 • warsztaty i koła zainteresowań
 • zajęcia dodatkowe

Współpraca z instytucjami międzynarodowymi i lokalnymi

 • UNICEF
 • Fundacją ABC XXI wieku „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • szkoły z zagranicy