Biblioteka

Biblioteka w naszej szkole to miejsce, którego zadaniem będzie realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły oraz potrzeb i zainteresowań uczniów i nauczycieli. Biblioteka wspierać będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli, a przede wszystkim służyć będzie wdrożeniu uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu bądź wypożyczając na zajęcia lekcyjne.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.
 4. Czytelnik może prosić o prolongatę na kolejny okres.
 5. Książki należy szanować.
 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić bądź ofiarować inną (po uzgodnieniu z Bibliotekarzem).
 7. Czytelnik, który zalega z oddaniem wypożyczonej książki, nie może korzystać z biblioteki szkolnej.
 8. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 9. Książki z biblioteki wypożycza się tylko za zgodą i wiedzą Bibliotekarza.
 10. Biblioteka to strefa ciszy. Szanujmy czas i skupienie innych Czytelników.
 11. Wszystkie książki należy zwrócić do biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 12. Każdy Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.