REKRUTACJA do klas II-VI

Informacje o rekrutacji uzupełniającej do klas II-VI można uzyskać na indywidualnym spotkaniu z dyrektorem szkoły po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie
(607 44 42 40, info@szkola-vinci.pl).