Rekrutacja


Rekrutację uzupełniającą do klas II-VI prowadzimy cały rok!Przebieg rekrutacji dla kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2017/2018

Informacje ogólne:

  1. Proces rekrutacji rozpoczyna się w chwili akceptacji regulaminu rekrutacji, podpisania oświadczeń rekrutacyjnych oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej.
  2. Regulamin rekrutacji dyrektor przesyła rodzicowi na jego prośbę (drogą mailową) lub rodzic otrzymuje go podczas spotkania z dyrektorem.
  3. Zapisy na spotkania rekrutacyjne grupowe, spotkania z dyrektorem i psychologiem są możliwe na spotkaniu informacyjnym ogólnym i na spotkaniach informacyjnych indywidualnych po dostarczeniu wymaganych dokumentów, podpisaniu regulaminu rekrutacji i oświadczeń rekrutacyjnych oraz po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.
  4. Dokumenty mogą być dostarczone dyrektorowi podczas spotkania indywidulnego, spotkania ogólnego lub w sekretariacie szkoły po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.
  5. Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się gotówką po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie u dyrektora szkoły lub w sekretariacie szkoły.
  6. Kontakt do dyrektora szkoły: info@szkola-vinci.pl, 607 44 42 40.

Terminy rekrutacyjne:

  1. Spotkania informacyjne indywidualne z dyrektorem szkoły po umówieniu się na spotkanie.
  2. Czwartek 12 stycznia 2017 roku godz. 18.30 – spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy I z dyrektorem, psychologiem i nauczycielami.
  3. Do 18 stycznia – dostarczenie Karty zgłoszenia (Pobierz kartę - plik pdf), dokumentów koniecznych do rozpoczęcia procesu rekrutacji oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
  4. Rekrutacja grupowa – 19 stycznia:
  godz. 15.30 – spotkanie rekrutacyjne grupa I
  godz. 16.30 – spotkanie rekrutacyjne grupa II
  5. 26 stycznia i 2 lutego – godz. 14.00-18.00 rozmowy psychologa z rodzicami kandydatów do klasy I (zapisy na konkretną godzinę u dyrektora).
  6. 2 lutego i 3 lutego – godz. 14.00-18.00 indywidulane rozmowy rekrutacyjne dyrektora szkoły z rodzicami kandydatów do klasy I (zapisy na konkretną godzinę u dyrektora).
  7. Do 17 lutego poinformowanie rodziców o wynikach rekrutacji.
  8. Do 28 lutego podpisanie umowy o kształcenie ucznia rodziców ze szkołą i wpłata opłaty wpisowej.