Rekrutacja


Rekrutację uzupełniającą do klas I-VII prowadzimy cały rok!Przebieg rekrutacji dla kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Informacje ogólne:

  1. Proces rekrutacji rozpoczyna się w chwili akceptacji regulaminu rekrutacji, podpisania oświadczeń rekrutacyjnych oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej.
  2. Regulamin rekrutacji dyrektor przesyła rodzicowi na jego prośbę (drogą mejlową) lub rodzic otrzymuje go podczas spotkania z dyrektorem.
  3. Zapisy na spotkania rekrutacyjne grupowe, spotkania z dyrektorem i psychologiem są możliwe na spotkaniu informacyjnym po dostarczeniu wymaganych dokumentów, podpisaniu regulaminu rekrutacji i oświadczeń rekrutacyjnych oraz po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.
  4. Dokumenty mogą być dostarczone dyrektorowi podczas spotkania indywidulnego, w sekretariacie szkoły po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie lub przesłane skanem na adres info@szkola-vinci.pl.
  5. Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się gotówką w sekretariacie szkoły przed warsztatami rekrutacyjnymi.
  6. Kontakt do dyrektora szkoły: info@szkola-vinci.pl, 607 44 42 40.

Terminy rekrutacyjne:

  1. Spotkania informacyjne indywidualne z dyrektorem szkoły po umówieniu się na spotkanie.
  2. Do 22 maja – dostarczenie Karty zgłoszenia (Pobierz kartę - plik pdf), dokumentów koniecznych do rozpoczęcia procesu rekrutacji oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
  3. Warsztaty rekrutacyjne grupowe – 23 maja godz. 17.00