Rekrutacja


Rekrutację uzupełniającą do klas I-VII prowadzimy cały rok!Przebieg rekrutacji dla kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2018/2019

Informacje ogólne:

  1. Proces rekrutacji rozpoczyna się w chwili akceptacji regulaminu rekrutacji, podpisania oświadczeń rekrutacyjnych oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej.
  2. Regulamin rekrutacji dyrektor przesyła rodzicowi na jego prośbę (drogą mailową) lub rodzic otrzymuje go podczas spotkania z dyrektorem.
  3. Zapisy na spotkania rekrutacyjne grupowe, spotkania z dyrektorem i psychologiem są możliwe na spotkaniu informacyjnym ogólnym i na spotkaniach informacyjnych indywidualnych po dostarczeniu wymaganych dokumentów, podpisaniu regulaminu rekrutacji i oświadczeń rekrutacyjnych oraz po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.
  4. Dokumenty mogą być dostarczone dyrektorowi podczas spotkania indywidulnego, spotkania ogólnego lub w sekretariacie szkoły po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.
  5. Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się gotówką po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie u dyrektora szkoły lub w sekretariacie szkoły.
  6. Kontakt do dyrektora szkoły: info@szkola-vinci.pl, 607 44 42 40.

Terminy rekrutacyjne:

  1. Spotkania informacyjne indywidualne z dyrektorem szkoły po umówieniu się na spotkanie.
  2. Czwartek 1 lutego 2018 roku godz. 18.30 – spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy I
  3. Do 7 lutego – dostarczenie Karty zgłoszenia (Pobierz kartę - plik pdf), dokumentów koniecznych do rozpoczęcia procesu rekrutacji oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
  4. Rekrutacja grupowa – 8 lutego:
  godz. 16.30 – spotkanie rekrutacyjne grupa I
  godz. 17.10 – spotkanie rekrutacyjne grupa II
  5. 15 lutego – godz. 16.30-20.00 rozmowy rodziców kandydatów do klasy I z dyrektorem i psychologiem szkolnym (zapisy na konkretną godzinę u dyrektora)
  6. 22 lutego – godz. 16.30-20.00 rozmowy rodziców kandydatów do klasy I z dyrektorem i psychologiem szkolnym (zapisy na konkretną godzinę u dyrektora)
  7. Do 29 lutego poinformowanie rodziców o wynikach rekrutacji
  8. Do 9 marca podpisanie umowy o kształcenie ucznia rodziców ze szkołą i wpłata opłaty wpisowej