Języki Obce

Globalizacja współczesnego świata i wielokulturowość Europy powodują, że nauka języków obcych dla współczesnych pokoleń jest koniecznością. Język obcy to przede wszystkim narzędzie do poznawania różnorodnych dziedzin nauki, sztuki i kultury. W naszej szkole kształtujemy umiejętności językowe, lecz także rozwijamy ciekawość i tolerancję w stosunku do innych kultur i narodowości.

Już od pierwszej klasy uczymy języka angielskiego i języka francuskiego.

Język angielski

Angielski stal się językiem Europy, czynnikiem integrującym kontynent. Zadomowił się prawie we wszystkich dziedzinach międzynarodowego biznesu, finansów i technologii. Jest on niezbędny, jeśli chce się wykorzystać szansę, jaką oferuje zintegrowany europejski rynek pracy. W europejskim biznesie znajomość tego języka jest praktycznie nieodzowna.

Celem nauki języka angielskiego w naszej szkole jest kształcenie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci.

Część lekcji to praca z podręcznikiem i przygotowanie uczniów do konkursów i egzaminów, a część z nich to praca metodą immersji językowej podczas wspólnej lektury książek anglojęzycznych, gier, zabaw, scenek sytuacyjnych i realizowaniu wspólnych projektów.

Ważnym elementem nauki jest współpraca ze szkołami z zagranicy.

Podczas zajęć z języka angielskiego przygotowujemy uczniów do konkursów oraz egzaminów kompetencji językowych opracowanych przez University of Cambridge. Egzaminy te pozwalają w obiektywny sposób ocenić zdolności językowe dzieci zgodnie ze standardami Cambridge University, które obowiązują w ponad 60 krajach świata. Egzaminy YLE dają młodszym uczniom możliwość pierwszego, przyjaznego kontaktu z egzaminem językowym i  ułatwiają uczestnictwo w innych egzaminach językowych organizowanych w kolejnych latach edulacji takich jak Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE). Forma egzaminu YLE jest dla uczniów bardzo przyjazna, zachęcająca do pracy. Każde dziecko, które przystąpi do wszystkich trzech części egzaminu otrzymuje swój pierwszy certyfikat językowy i zdobywa tarcze, które prezentują osiągnięcia dziecka w każdej części. W naszej szkole młodsi uczniowie mogą przystępować do egzaminów YLE, a starsi do KET, PET a najlepsi do FCE.

Język francuski

Francuski to jeszcze do niedawna lingua franca nowożytnego świata. W średniowieczu obowiązywał na dworze angielskim. W późniejszych wiekach był językiem wykształconej Europy, językiem filozofów, literatów, szeroko pojętej kultury i sztuki oraz dyplomacji.

Dziś język francuski jest oficjalnym językiem w 32 krajach. Posługuje się nim 220 mln ludzi na pięciu kontynentach. Jest również jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, językiem roboczym NATO, ONZ oraz wielu innych organizacji międzynarodowych.

To język Mikołajka, Astrixa i Obelixa, błyskotliwego Tintina, refleksyjnego Małego Księcia. Odkrycie języka dziecięcych bohaterów to niesłychana przyjemność.

A być może początek wielkiej przygody? Francja przyjmuje blisko 300 tys. studentów z zagranicy rocznie. I być może dziś w naszej szkole uczniowie stawiają pierwsze kroki ich przyszłej międzynarodowej kariery?

Lekcje języka francuskiego w szkole to nauka połączona z zabawą. Zajęcia prowadzone są w oparciu o dobrane materiały i podręczniki zapewniające skuteczne poznanie języka.

Poza nauką podstawowych umiejętności, takich jak pisanie czy czytanie, dzieci śpiewają, rysują, wycinają, grają we francuskie gry planszowe i ruchowe, recytują wiersze etc.

Staramy się, by nasi uczniowie pokochali ten piękny język!